امحمد شیرازی, فاطمه, رضایی, زینب, برزی, سید محمود, بحرینی مقدم, نیوشا, بادمستی, فرزاد, شفیعی, مروارید. (1402). فراوانی ژن vanA در جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) جداشده از بیماران مبتلا به زخم بستر. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(46), 69-79. doi: 10.22108/bjm.2022.134409.1479
فاطمه امحمد شیرازی; زینب رضایی; سید محمود برزی; نیوشا بحرینی مقدم; فرزاد بادمستی; مروارید شفیعی. "فراوانی ژن vanA در جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) جداشده از بیماران مبتلا به زخم بستر". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 46, 1402, 69-79. doi: 10.22108/bjm.2022.134409.1479
امحمد شیرازی, فاطمه, رضایی, زینب, برزی, سید محمود, بحرینی مقدم, نیوشا, بادمستی, فرزاد, شفیعی, مروارید. (1402). 'فراوانی ژن vanA در جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) جداشده از بیماران مبتلا به زخم بستر', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(46), pp. 69-79. doi: 10.22108/bjm.2022.134409.1479
امحمد شیرازی, فاطمه, رضایی, زینب, برزی, سید محمود, بحرینی مقدم, نیوشا, بادمستی, فرزاد, شفیعی, مروارید. فراوانی ژن vanA در جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) جداشده از بیماران مبتلا به زخم بستر. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 12(46): 69-79. doi: 10.22108/bjm.2022.134409.1479


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب