نصیری مسلم, مینا, فائزی قاسمی, محمد, امیر مظفری, kنور, رنجی, kنجمه. (1401). فعالیت ضدمیکروبی سویه‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی PTCC 1954 و لوکونوستوک مزانتروئیدس PTCC 1953 جداسازی‌شده از سوسیس‌های ارگانیک گوشت. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(44), 129-144. doi: 10.22108/bjm.2022.134313.1473
مینا نصیری مسلم; محمد فائزی قاسمی; kنور امیر مظفری; kنجمه رنجی. "فعالیت ضدمیکروبی سویه‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی PTCC 1954 و لوکونوستوک مزانتروئیدس PTCC 1953 جداسازی‌شده از سوسیس‌های ارگانیک گوشت". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 44, 1401, 129-144. doi: 10.22108/bjm.2022.134313.1473
نصیری مسلم, مینا, فائزی قاسمی, محمد, امیر مظفری, kنور, رنجی, kنجمه. (1401). 'فعالیت ضدمیکروبی سویه‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی PTCC 1954 و لوکونوستوک مزانتروئیدس PTCC 1953 جداسازی‌شده از سوسیس‌های ارگانیک گوشت', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(44), pp. 129-144. doi: 10.22108/bjm.2022.134313.1473
نصیری مسلم, مینا, فائزی قاسمی, محمد, امیر مظفری, kنور, رنجی, kنجمه. فعالیت ضدمیکروبی سویه‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی PTCC 1954 و لوکونوستوک مزانتروئیدس PTCC 1953 جداسازی‌شده از سوسیس‌های ارگانیک گوشت. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 11(44): 129-144. doi: 10.22108/bjm.2022.134313.1473


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب