گوهری, حسن, کریم پور, محمد حسن, اسدی هارونی, هوشنگ, مظاهری, سید احمد, سانتوز, خوزه فرانسیسکو, تامسن, تونی برن. (1401). سنگ‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی توده‏‌های آذرین درونی متاآلومین غنی از پتاسیم آفتابرو-قلیچ‏‌‌کندی (جنوب بویین‏‌‌زهرا): شواهدی از داده‏‌‌های ایزوتوپی Sr-Nd. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(2), 151-176. doi: 10.22108/ijp.2022.131652.1259
حسن گوهری; محمد حسن کریم پور; هوشنگ اسدی هارونی; سید احمد مظاهری; خوزه فرانسیسکو سانتوز; تونی برن تامسن. "سنگ‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی توده‏‌های آذرین درونی متاآلومین غنی از پتاسیم آفتابرو-قلیچ‏‌‌کندی (جنوب بویین‏‌‌زهرا): شواهدی از داده‏‌‌های ایزوتوپی Sr-Nd". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 2, 1401, 151-176. doi: 10.22108/ijp.2022.131652.1259
گوهری, حسن, کریم پور, محمد حسن, اسدی هارونی, هوشنگ, مظاهری, سید احمد, سانتوز, خوزه فرانسیسکو, تامسن, تونی برن. (1401). 'سنگ‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی توده‏‌های آذرین درونی متاآلومین غنی از پتاسیم آفتابرو-قلیچ‏‌‌کندی (جنوب بویین‏‌‌زهرا): شواهدی از داده‏‌‌های ایزوتوپی Sr-Nd', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(2), pp. 151-176. doi: 10.22108/ijp.2022.131652.1259
گوهری, حسن, کریم پور, محمد حسن, اسدی هارونی, هوشنگ, مظاهری, سید احمد, سانتوز, خوزه فرانسیسکو, تامسن, تونی برن. سنگ‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی توده‏‌های آذرین درونی متاآلومین غنی از پتاسیم آفتابرو-قلیچ‏‌‌کندی (جنوب بویین‏‌‌زهرا): شواهدی از داده‏‌‌های ایزوتوپی Sr-Nd. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 13(2): 151-176. doi: 10.22108/ijp.2022.131652.1259


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب