نوری, مینا, افضلی, افسانه, کیانی سلمی, صدیقه. (1402). تحلیل رابطۀ دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران با در نظر داشتن متغیر میانجی نگرش زیست‌محیطی (نمونۀ موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 34(3), 1-26. doi: 10.22108/gep.2022.130834.1463
مینا نوری; افسانه افضلی; صدیقه کیانی سلمی. "تحلیل رابطۀ دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران با در نظر داشتن متغیر میانجی نگرش زیست‌محیطی (نمونۀ موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 34, 3, 1402, 1-26. doi: 10.22108/gep.2022.130834.1463
نوری, مینا, افضلی, افسانه, کیانی سلمی, صدیقه. (1402). 'تحلیل رابطۀ دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران با در نظر داشتن متغیر میانجی نگرش زیست‌محیطی (نمونۀ موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 34(3), pp. 1-26. doi: 10.22108/gep.2022.130834.1463
نوری, مینا, افضلی, افسانه, کیانی سلمی, صدیقه. تحلیل رابطۀ دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران با در نظر داشتن متغیر میانجی نگرش زیست‌محیطی (نمونۀ موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 34(3): 1-26. doi: 10.22108/gep.2022.130834.1463


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب