. (1400). سال دوازدهم، شماره چهارم، زمستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(4), 1-118.
. "سال دوازدهم، شماره چهارم، زمستان 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 4, 1400, 1-118.
. (1400). 'سال دوازدهم، شماره چهارم، زمستان 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(4), pp. 1-118.
. سال دوازدهم، شماره چهارم، زمستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 12(4): 1-118.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب