. (1400). سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), 1-112.
. "سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 2, 1400, 1-112.
. (1400). 'سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), pp. 1-112.
. سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 12(2): 1-112.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب