. (1399). اقتصاد شهری، دوره 5، شماره 1، توالی 7، سال 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(1), 1-168.
. "اقتصاد شهری، دوره 5، شماره 1، توالی 7، سال 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5, 1, 1399, 1-168.
. (1399). 'اقتصاد شهری، دوره 5، شماره 1، توالی 7، سال 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(1), pp. 1-168.
. اقتصاد شهری، دوره 5، شماره 1، توالی 7، سال 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 5(1): 1-168.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب