حیدری صادق, سکینه, رمضان, داریوش, پیرنیا, مهدی, آران, مهدی, سارانی, شیراحمد. (1402). ارزیابی عملکرد و مقادیر پلی‌ساکارید کل بازیدیوکارپ جدایه‌های ایرانی قارچ Agrocybe aegerita و Hypsizygus ulmarius تولیدشده روی بسترهای مختلف. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(45), 1-17. doi: 10.22108/bjm.2022.131681.1432
سکینه حیدری صادق; داریوش رمضان; مهدی پیرنیا; مهدی آران; شیراحمد سارانی. "ارزیابی عملکرد و مقادیر پلی‌ساکارید کل بازیدیوکارپ جدایه‌های ایرانی قارچ Agrocybe aegerita و Hypsizygus ulmarius تولیدشده روی بسترهای مختلف". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 45, 1402, 1-17. doi: 10.22108/bjm.2022.131681.1432
حیدری صادق, سکینه, رمضان, داریوش, پیرنیا, مهدی, آران, مهدی, سارانی, شیراحمد. (1402). 'ارزیابی عملکرد و مقادیر پلی‌ساکارید کل بازیدیوکارپ جدایه‌های ایرانی قارچ Agrocybe aegerita و Hypsizygus ulmarius تولیدشده روی بسترهای مختلف', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(45), pp. 1-17. doi: 10.22108/bjm.2022.131681.1432
حیدری صادق, سکینه, رمضان, داریوش, پیرنیا, مهدی, آران, مهدی, سارانی, شیراحمد. ارزیابی عملکرد و مقادیر پلی‌ساکارید کل بازیدیوکارپ جدایه‌های ایرانی قارچ Agrocybe aegerita و Hypsizygus ulmarius تولیدشده روی بسترهای مختلف. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 12(45): 1-17. doi: 10.22108/bjm.2022.131681.1432


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب