. (1399). شناسنامه علمی نشریه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره دوم، پیاپی 19، پاییز و زمستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(2), -.
. "شناسنامه علمی نشریه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره دوم، پیاپی 19، پاییز و زمستان 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 2, 1399, -.
. (1399). 'شناسنامه علمی نشریه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره دوم، پیاپی 19، پاییز و زمستان 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(2), pp. -.
. شناسنامه علمی نشریه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره دوم، پیاپی 19، پاییز و زمستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 10(2): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب