عابدینی بلترک, میمنت, کمالی اردکانی, حمیدرضا. (1399). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی رشتۀ کارشناسی علوم‌تربیتی با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعۀ موردی: دانشگاه مازندران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15(2), 179-194. doi: 10.22108/nea.2022.125171.1532
میمنت عابدینی بلترک; حمیدرضا کمالی اردکانی. "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی رشتۀ کارشناسی علوم‌تربیتی با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعۀ موردی: دانشگاه مازندران)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15, 2, 1399, 179-194. doi: 10.22108/nea.2022.125171.1532
عابدینی بلترک, میمنت, کمالی اردکانی, حمیدرضا. (1399). 'شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی رشتۀ کارشناسی علوم‌تربیتی با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعۀ موردی: دانشگاه مازندران)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15(2), pp. 179-194. doi: 10.22108/nea.2022.125171.1532
عابدینی بلترک, میمنت, کمالی اردکانی, حمیدرضا. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی رشتۀ کارشناسی علوم‌تربیتی با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعۀ موردی: دانشگاه مازندران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 15(2): 179-194. doi: 10.22108/nea.2022.125171.1532


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب