آقائی درگیری, سهیلا, صمصام پور, داود, عسکری سیاهویی, مجید, باقری, عبدالنبی. (1401). شناسایی ساختار جمعیت دو اندوفیت قارچی Fusarium sp. وThielavia sp. و فراوانی مکانی-زمانی آنها در بافت‌های مختلف شش گونة گیاه هالوفیت. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(43), 1-11. doi: 10.22108/bjm.2021.129745.1405
سهیلا آقائی درگیری; داود صمصام پور; مجید عسکری سیاهویی; عبدالنبی باقری. "شناسایی ساختار جمعیت دو اندوفیت قارچی Fusarium sp. وThielavia sp. و فراوانی مکانی-زمانی آنها در بافت‌های مختلف شش گونة گیاه هالوفیت". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 43, 1401, 1-11. doi: 10.22108/bjm.2021.129745.1405
آقائی درگیری, سهیلا, صمصام پور, داود, عسکری سیاهویی, مجید, باقری, عبدالنبی. (1401). 'شناسایی ساختار جمعیت دو اندوفیت قارچی Fusarium sp. وThielavia sp. و فراوانی مکانی-زمانی آنها در بافت‌های مختلف شش گونة گیاه هالوفیت', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(43), pp. 1-11. doi: 10.22108/bjm.2021.129745.1405
آقائی درگیری, سهیلا, صمصام پور, داود, عسکری سیاهویی, مجید, باقری, عبدالنبی. شناسایی ساختار جمعیت دو اندوفیت قارچی Fusarium sp. وThielavia sp. و فراوانی مکانی-زمانی آنها در بافت‌های مختلف شش گونة گیاه هالوفیت. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 11(43): 1-11. doi: 10.22108/bjm.2021.129745.1405


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب