. (1399). شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره اول، پیاپی 18، بهار و تابستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(1), -. doi: 10.22108/cbs.1399.26232
. "شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره اول، پیاپی 18، بهار و تابستان 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 1, 1399, -. doi: 10.22108/cbs.1399.26232
. (1399). 'شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره اول، پیاپی 18، بهار و تابستان 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(1), pp. -. doi: 10.22108/cbs.1399.26232
. شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره اول، پیاپی 18، بهار و تابستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 10(1): -. doi: 10.22108/cbs.1399.26232


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب