. (1399). پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره سوم ، پیاپی 23، پاییز1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(3), -. doi: 10.22108/ppls.2020.26197
. "پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره سوم ، پیاپی 23، پاییز1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6, 3, 1399, -. doi: 10.22108/ppls.2020.26197
. (1399). 'پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره سوم ، پیاپی 23، پاییز1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(3), pp. -. doi: 10.22108/ppls.2020.26197
. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره سوم ، پیاپی 23، پاییز1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 6(3): -. doi: 10.22108/ppls.2020.26197


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب