. (1400). شناسنامه سال سیزدهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(24), 1-222. doi: 10.22108/rall.0621.25971
. "شناسنامه سال سیزدهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 24, 1400, 1-222. doi: 10.22108/rall.0621.25971
. (1400). 'شناسنامه سال سیزدهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(24), pp. 1-222. doi: 10.22108/rall.0621.25971
. شناسنامه سال سیزدهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 13(24): 1-222. doi: 10.22108/rall.0621.25971


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب