ربیعی, مینا, بیجاری, نرگس, عصری, یونس, بخشی خانیکی, غلامرضا. (1399). تأثیر برخی عوامل محیطی بر صفت‌های مورفولوژیکی، آناتومیکی و فیتوشیمی عناب (Ziziphus jujuba Miller) در استان خراسان جنوبی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), 97-116. doi: 10.22108/ijpb.2020.123183.1216
مینا ربیعی; نرگس بیجاری; یونس عصری; غلامرضا بخشی خانیکی. "تأثیر برخی عوامل محیطی بر صفت‌های مورفولوژیکی، آناتومیکی و فیتوشیمی عناب (Ziziphus jujuba Miller) در استان خراسان جنوبی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 2, 1399, 97-116. doi: 10.22108/ijpb.2020.123183.1216
ربیعی, مینا, بیجاری, نرگس, عصری, یونس, بخشی خانیکی, غلامرضا. (1399). 'تأثیر برخی عوامل محیطی بر صفت‌های مورفولوژیکی، آناتومیکی و فیتوشیمی عناب (Ziziphus jujuba Miller) در استان خراسان جنوبی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), pp. 97-116. doi: 10.22108/ijpb.2020.123183.1216
ربیعی, مینا, بیجاری, نرگس, عصری, یونس, بخشی خانیکی, غلامرضا. تأثیر برخی عوامل محیطی بر صفت‌های مورفولوژیکی، آناتومیکی و فیتوشیمی عناب (Ziziphus jujuba Miller) در استان خراسان جنوبی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 12(2): 97-116. doi: 10.22108/ijpb.2020.123183.1216


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب