. (1399). نشریه علمی پژوهش های حسابداری مالی سال دوازدهم، شماره دوم، پیاپی 44، تابستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), -. doi: 10.22108/far.2020.25442
. "نشریه علمی پژوهش های حسابداری مالی سال دوازدهم، شماره دوم، پیاپی 44، تابستان 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 2, 1399, -. doi: 10.22108/far.2020.25442
. (1399). 'نشریه علمی پژوهش های حسابداری مالی سال دوازدهم، شماره دوم، پیاپی 44، تابستان 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), pp. -. doi: 10.22108/far.2020.25442
. نشریه علمی پژوهش های حسابداری مالی سال دوازدهم، شماره دوم، پیاپی 44، تابستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 12(2): -. doi: 10.22108/far.2020.25442


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب