. (1399). شناسنامه علمی نشریه پترولوژی سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 41 ، بهار 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(1), -. doi: 10.22108/ijp.2020.25441
. "شناسنامه علمی نشریه پترولوژی سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 41 ، بهار 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 1, 1399, -. doi: 10.22108/ijp.2020.25441
. (1399). 'شناسنامه علمی نشریه پترولوژی سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 41 ، بهار 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(1), pp. -. doi: 10.22108/ijp.2020.25441
. شناسنامه علمی نشریه پترولوژی سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 41 ، بهار 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 11(1): -. doi: 10.22108/ijp.2020.25441


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب