. (1398). شناسنامه علمی نشریه علمی اندیشه های نوین آموزشی: سال چهاردهم، شماره یکم، بهار و تابستان 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14(1), -. doi: 10.22108/nea.2019.25405
. "شناسنامه علمی نشریه علمی اندیشه های نوین آموزشی: سال چهاردهم، شماره یکم، بهار و تابستان 1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14, 1, 1398, -. doi: 10.22108/nea.2019.25405
. (1398). 'شناسنامه علمی نشریه علمی اندیشه های نوین آموزشی: سال چهاردهم، شماره یکم، بهار و تابستان 1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14(1), pp. -. doi: 10.22108/nea.2019.25405
. شناسنامه علمی نشریه علمی اندیشه های نوین آموزشی: سال چهاردهم، شماره یکم، بهار و تابستان 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 14(1): -. doi: 10.22108/nea.2019.25405


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب