نجف زاده, رقیه, نوجوان, سهیلا, عبدی, حسین, رشیدی, زینب, مستوفی, ناهید. (1398). بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌‌های نسترن کوهی (Rosa canina L.) مناطق شمال غرب و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و ویژگی‌‌های میوه. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(41), 31-46. doi: 10.22108/tbj.2020.121697.1108
رقیه نجف زاده; سهیلا نوجوان; حسین عبدی; زینب رشیدی; ناهید مستوفی. "بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌‌های نسترن کوهی (Rosa canina L.) مناطق شمال غرب و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و ویژگی‌‌های میوه". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 41, 1398, 31-46. doi: 10.22108/tbj.2020.121697.1108
نجف زاده, رقیه, نوجوان, سهیلا, عبدی, حسین, رشیدی, زینب, مستوفی, ناهید. (1398). 'بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌‌های نسترن کوهی (Rosa canina L.) مناطق شمال غرب و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و ویژگی‌‌های میوه', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(41), pp. 31-46. doi: 10.22108/tbj.2020.121697.1108
نجف زاده, رقیه, نوجوان, سهیلا, عبدی, حسین, رشیدی, زینب, مستوفی, ناهید. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌‌های نسترن کوهی (Rosa canina L.) مناطق شمال غرب و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و ویژگی‌‌های میوه. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 11(41): 31-46. doi: 10.22108/tbj.2020.121697.1108


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب