فلاح زیارانی, معصومه, توحیدفر, مسعود, میرجلیلی, محمد حسین, احمدی گاولیقی, حسن. (1400). بررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضدباکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(39), 29-50. doi: 10.22108/bjm.2020.125232.1331
معصومه فلاح زیارانی; مسعود توحیدفر; محمد حسین میرجلیلی; حسن احمدی گاولیقی. "بررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضدباکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 39, 1400, 29-50. doi: 10.22108/bjm.2020.125232.1331
فلاح زیارانی, معصومه, توحیدفر, مسعود, میرجلیلی, محمد حسین, احمدی گاولیقی, حسن. (1400). 'بررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضدباکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(39), pp. 29-50. doi: 10.22108/bjm.2020.125232.1331
فلاح زیارانی, معصومه, توحیدفر, مسعود, میرجلیلی, محمد حسین, احمدی گاولیقی, حسن. بررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضدباکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 10(39): 29-50. doi: 10.22108/bjm.2020.125232.1331


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب