زمانی قلعه شاهی, سمیرا, عریضی, حمیدرضا. (1398). بررسی نقش متغیرهای ارزش‌های انتظاری، خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی باتوجه‌به نقش تعدیلی باورهای انگیزشی، تاب‌آوری، سرسختی و کوشایی در برنامه‌ریزی برای ورود به دانشگاه و تفاوت رابطة بین این متغیرها با برنامه‌ریزی ورود به دانشگاه در دانش‌آموزان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14(2), 1-20. doi: 10.22108/nea.2020.117252.1374
سمیرا زمانی قلعه شاهی; حمیدرضا عریضی. "بررسی نقش متغیرهای ارزش‌های انتظاری، خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی باتوجه‌به نقش تعدیلی باورهای انگیزشی، تاب‌آوری، سرسختی و کوشایی در برنامه‌ریزی برای ورود به دانشگاه و تفاوت رابطة بین این متغیرها با برنامه‌ریزی ورود به دانشگاه در دانش‌آموزان". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14, 2, 1398, 1-20. doi: 10.22108/nea.2020.117252.1374
زمانی قلعه شاهی, سمیرا, عریضی, حمیدرضا. (1398). 'بررسی نقش متغیرهای ارزش‌های انتظاری، خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی باتوجه‌به نقش تعدیلی باورهای انگیزشی، تاب‌آوری، سرسختی و کوشایی در برنامه‌ریزی برای ورود به دانشگاه و تفاوت رابطة بین این متغیرها با برنامه‌ریزی ورود به دانشگاه در دانش‌آموزان', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14(2), pp. 1-20. doi: 10.22108/nea.2020.117252.1374
زمانی قلعه شاهی, سمیرا, عریضی, حمیدرضا. بررسی نقش متغیرهای ارزش‌های انتظاری، خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی باتوجه‌به نقش تعدیلی باورهای انگیزشی، تاب‌آوری، سرسختی و کوشایی در برنامه‌ریزی برای ورود به دانشگاه و تفاوت رابطة بین این متغیرها با برنامه‌ریزی ورود به دانشگاه در دانش‌آموزان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 14(2): 1-20. doi: 10.22108/nea.2020.117252.1374


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب