میرزایی, معصومهl, باقری, هاشم, آیتی, فریماه. (1398). تشخیص و نقشه برداری زون‌های دگرسانی گرمابی در محدوده اکتشافی ماربین (شمال زفره)، با استفاده از روش دورسنجی، مشاهدات میدانی و بررسی‌های سنگ شناسی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(3), 1-24. doi: 10.22108/ijp.2019.116297.1130
معصومهl میرزایی; هاشم باقری; فریماه آیتی. "تشخیص و نقشه برداری زون‌های دگرسانی گرمابی در محدوده اکتشافی ماربین (شمال زفره)، با استفاده از روش دورسنجی، مشاهدات میدانی و بررسی‌های سنگ شناسی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 3, 1398, 1-24. doi: 10.22108/ijp.2019.116297.1130
میرزایی, معصومهl, باقری, هاشم, آیتی, فریماه. (1398). 'تشخیص و نقشه برداری زون‌های دگرسانی گرمابی در محدوده اکتشافی ماربین (شمال زفره)، با استفاده از روش دورسنجی، مشاهدات میدانی و بررسی‌های سنگ شناسی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(3), pp. 1-24. doi: 10.22108/ijp.2019.116297.1130
میرزایی, معصومهl, باقری, هاشم, آیتی, فریماه. تشخیص و نقشه برداری زون‌های دگرسانی گرمابی در محدوده اکتشافی ماربین (شمال زفره)، با استفاده از روش دورسنجی، مشاهدات میدانی و بررسی‌های سنگ شناسی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 10(3): 1-24. doi: 10.22108/ijp.2019.116297.1130


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب