قلی زاده نرم, حسین, دامچی, یاسر, قربانی جویباری, محمدظاهر. (1398). جایابی مکان بهینة کلیدها در یک شبکة توزیع واقعی با در نظر گرفتن کلیدهای کات‌اوت تیغه‌ای، نقاط رینگ و اهمیت فیدرها در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته: مطالعة موردی روی شبکة توزیع مازندران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(4), 15-26. doi: 10.22108/isee.2019.117315.1238
حسین قلی زاده نرم; یاسر دامچی; محمدظاهر قربانی جویباری. "جایابی مکان بهینة کلیدها در یک شبکة توزیع واقعی با در نظر گرفتن کلیدهای کات‌اوت تیغه‌ای، نقاط رینگ و اهمیت فیدرها در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته: مطالعة موردی روی شبکة توزیع مازندران". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 4, 1398, 15-26. doi: 10.22108/isee.2019.117315.1238
قلی زاده نرم, حسین, دامچی, یاسر, قربانی جویباری, محمدظاهر. (1398). 'جایابی مکان بهینة کلیدها در یک شبکة توزیع واقعی با در نظر گرفتن کلیدهای کات‌اوت تیغه‌ای، نقاط رینگ و اهمیت فیدرها در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته: مطالعة موردی روی شبکة توزیع مازندران', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(4), pp. 15-26. doi: 10.22108/isee.2019.117315.1238
قلی زاده نرم, حسین, دامچی, یاسر, قربانی جویباری, محمدظاهر. جایابی مکان بهینة کلیدها در یک شبکة توزیع واقعی با در نظر گرفتن کلیدهای کات‌اوت تیغه‌ای، نقاط رینگ و اهمیت فیدرها در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته: مطالعة موردی روی شبکة توزیع مازندران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 10(4): 15-26. doi: 10.22108/isee.2019.117315.1238


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب