نادری بنی, رحمت ا..., عربصالحی, مهدی, کاظمی, ایرج. (1398). آزمون ناهنجاری‌های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه‌سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(3), 97-116. doi: 10.22108/far.2019.117062.1465
رحمت ا... نادری بنی; مهدی عربصالحی; ایرج کاظمی. "آزمون ناهنجاری‌های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه‌سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 3, 1398, 97-116. doi: 10.22108/far.2019.117062.1465
نادری بنی, رحمت ا..., عربصالحی, مهدی, کاظمی, ایرج. (1398). 'آزمون ناهنجاری‌های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه‌سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(3), pp. 97-116. doi: 10.22108/far.2019.117062.1465
نادری بنی, رحمت ا..., عربصالحی, مهدی, کاظمی, ایرج. آزمون ناهنجاری‌های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه‌سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 11(3): 97-116. doi: 10.22108/far.2019.117062.1465


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب