. (1398). شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال دهم، شماره اول، پیاپی 37 ، بهار 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(1), 0-0. doi: 10.22108/ijp.2019.24122
. "شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال دهم، شماره اول، پیاپی 37 ، بهار 1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 1, 1398, 0-0. doi: 10.22108/ijp.2019.24122
. (1398). 'شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال دهم، شماره اول، پیاپی 37 ، بهار 1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(1), pp. 0-0. doi: 10.22108/ijp.2019.24122
. شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال دهم، شماره اول، پیاپی 37 ، بهار 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 10(1): 0-0. doi: 10.22108/ijp.2019.24122


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب