. (1398). شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره سوم، پیاپی 35 ، پاییز 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(3), 0-0. doi: 10.22108/ijp.2019.24120
. "شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره سوم، پیاپی 35 ، پاییز 1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 3, 1398, 0-0. doi: 10.22108/ijp.2019.24120
. (1398). 'شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره سوم، پیاپی 35 ، پاییز 1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(3), pp. 0-0. doi: 10.22108/ijp.2019.24120
. شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره سوم، پیاپی 35 ، پاییز 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 9(3): 0-0. doi: 10.22108/ijp.2019.24120


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب