گرگیج, محمدنبی, شهرکی میرزایی, سمیه. (1398). ریزدیرینه‌شناسی و شناسایی سیستماتیک خانوادۀ Miscellaneidae در نهشته‌های پالئوسن میانی- ائوسن‌ زیرین شمال زاهدان، برش چینه‌نگاری پدگی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 35(3), 79-98. doi: 10.22108/jssr.2019.116539.1097
محمدنبی گرگیج; سمیه شهرکی میرزایی. "ریزدیرینه‌شناسی و شناسایی سیستماتیک خانوادۀ Miscellaneidae در نهشته‌های پالئوسن میانی- ائوسن‌ زیرین شمال زاهدان، برش چینه‌نگاری پدگی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 35, 3, 1398, 79-98. doi: 10.22108/jssr.2019.116539.1097
گرگیج, محمدنبی, شهرکی میرزایی, سمیه. (1398). 'ریزدیرینه‌شناسی و شناسایی سیستماتیک خانوادۀ Miscellaneidae در نهشته‌های پالئوسن میانی- ائوسن‌ زیرین شمال زاهدان، برش چینه‌نگاری پدگی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 35(3), pp. 79-98. doi: 10.22108/jssr.2019.116539.1097
گرگیج, محمدنبی, شهرکی میرزایی, سمیه. ریزدیرینه‌شناسی و شناسایی سیستماتیک خانوادۀ Miscellaneidae در نهشته‌های پالئوسن میانی- ائوسن‌ زیرین شمال زاهدان، برش چینه‌نگاری پدگی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 35(3): 79-98. doi: 10.22108/jssr.2019.116539.1097


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب