شکری, داریوش, فاطمی, سید مسیح, محمدی, سمیرا, کریمی, صدیقه. (1398). تعیین الگوی ژنتیکی و تشخیص ژن کارباپنماز کلبسیلا پنومونیه در جدایه‌های مقاوم به کارباپنم خانواده انتروباکتریاسه جداشده از بیمارستانهای شهر اصفهان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(32), 109-116. doi: 10.22108/bjm.2019.112843.1158
داریوش شکری; سید مسیح فاطمی; سمیرا محمدی; صدیقه کریمی. "تعیین الگوی ژنتیکی و تشخیص ژن کارباپنماز کلبسیلا پنومونیه در جدایه‌های مقاوم به کارباپنم خانواده انتروباکتریاسه جداشده از بیمارستانهای شهر اصفهان". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8, 32, 1398, 109-116. doi: 10.22108/bjm.2019.112843.1158
شکری, داریوش, فاطمی, سید مسیح, محمدی, سمیرا, کریمی, صدیقه. (1398). 'تعیین الگوی ژنتیکی و تشخیص ژن کارباپنماز کلبسیلا پنومونیه در جدایه‌های مقاوم به کارباپنم خانواده انتروباکتریاسه جداشده از بیمارستانهای شهر اصفهان', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(32), pp. 109-116. doi: 10.22108/bjm.2019.112843.1158
شکری, داریوش, فاطمی, سید مسیح, محمدی, سمیرا, کریمی, صدیقه. تعیین الگوی ژنتیکی و تشخیص ژن کارباپنماز کلبسیلا پنومونیه در جدایه‌های مقاوم به کارباپنم خانواده انتروباکتریاسه جداشده از بیمارستانهای شهر اصفهان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 8(32): 109-116. doi: 10.22108/bjm.2019.112843.1158


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب