. (1396). شناسنامه علمی:سـال نهم، شماره‌ دوم، پیاپی 24، پاییز و زمستان 1396. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(24), 0-0.
. "شناسنامه علمی:سـال نهم، شماره‌ دوم، پیاپی 24، پاییز و زمستان 1396". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 24, 1396, 0-0.
. (1396). 'شناسنامه علمی:سـال نهم، شماره‌ دوم، پیاپی 24، پاییز و زمستان 1396', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(24), pp. 0-0.
. شناسنامه علمی:سـال نهم، شماره‌ دوم، پیاپی 24، پاییز و زمستان 1396. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1396; 9(24): 0-0.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب