. (2). سال نهم، شماره 2، پیاپی 17، پاییز و زمستان 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(2), -. doi: 10.22108/jpom.1397.23272
. "سال نهم، شماره 2، پیاپی 17، پاییز و زمستان 1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 2, 2, -. doi: 10.22108/jpom.1397.23272
. (2). 'سال نهم، شماره 2، پیاپی 17، پاییز و زمستان 1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(2), pp. -. doi: 10.22108/jpom.1397.23272
. سال نهم، شماره 2، پیاپی 17، پاییز و زمستان 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2; 9(2): -. doi: 10.22108/jpom.1397.23272


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب