اسمعیلی فریمان, محترم, گنجعلی, علی, چنیانی, منیره. (1397). تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف‌های هرز تک‌لپه و دولپه. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(3), 69-82. doi: 10.22108/ijpb.2018.106479.1054
محترم اسمعیلی فریمان; علی گنجعلی; منیره چنیانی. "تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف‌های هرز تک‌لپه و دولپه". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 3, 1397, 69-82. doi: 10.22108/ijpb.2018.106479.1054
اسمعیلی فریمان, محترم, گنجعلی, علی, چنیانی, منیره. (1397). 'تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف‌های هرز تک‌لپه و دولپه', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(3), pp. 69-82. doi: 10.22108/ijpb.2018.106479.1054
اسمعیلی فریمان, محترم, گنجعلی, علی, چنیانی, منیره. تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف‌های هرز تک‌لپه و دولپه. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 10(3): 69-82. doi: 10.22108/ijpb.2018.106479.1054


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب