وحدت, سعید, بیابانی اسرمی, منیژه, آتشبار, بهروز, نوری, فرزانه. (1398). اثرات استفاده از کودهای شیمیایی همراه با محیط کشت گیلارد (f/2) بر رشد، ترکیبات بیوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، کلروفیل و کارتنوئید کل جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس در آب لب شور. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(32), 65-79. doi: 10.22108/bjm.2018.112651.1155
سعید وحدت; منیژه بیابانی اسرمی; بهروز آتشبار; فرزانه نوری. "اثرات استفاده از کودهای شیمیایی همراه با محیط کشت گیلارد (f/2) بر رشد، ترکیبات بیوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، کلروفیل و کارتنوئید کل جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس در آب لب شور". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8, 32, 1398, 65-79. doi: 10.22108/bjm.2018.112651.1155
وحدت, سعید, بیابانی اسرمی, منیژه, آتشبار, بهروز, نوری, فرزانه. (1398). 'اثرات استفاده از کودهای شیمیایی همراه با محیط کشت گیلارد (f/2) بر رشد، ترکیبات بیوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، کلروفیل و کارتنوئید کل جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس در آب لب شور', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(32), pp. 65-79. doi: 10.22108/bjm.2018.112651.1155
وحدت, سعید, بیابانی اسرمی, منیژه, آتشبار, بهروز, نوری, فرزانه. اثرات استفاده از کودهای شیمیایی همراه با محیط کشت گیلارد (f/2) بر رشد، ترکیبات بیوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، کلروفیل و کارتنوئید کل جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس در آب لب شور. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 8(32): 65-79. doi: 10.22108/bjm.2018.112651.1155


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب