خداداد حسینی, سید حمید, مشبکی اصفهانی, اصغر, ملایی, فاطمه. (1396). بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(2), 1-16. doi: 10.22108/nmrj.2017.21795
سید حمید خداداد حسینی; اصغر مشبکی اصفهانی; فاطمه ملایی. "بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7, 2, 1396, 1-16. doi: 10.22108/nmrj.2017.21795
خداداد حسینی, سید حمید, مشبکی اصفهانی, اصغر, ملایی, فاطمه. (1396). 'بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(2), pp. 1-16. doi: 10.22108/nmrj.2017.21795
خداداد حسینی, سید حمید, مشبکی اصفهانی, اصغر, ملایی, فاطمه. بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1396; 7(2): 1-16. doi: 10.22108/nmrj.2017.21795


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب