پرورش, رعنا, موسوی حرمی, سید رضا, خانه باد, محمد, پیریایی, علیرضا, اصیلیان, محمد حسین. (1396). تأثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 33(2), 65-82. doi: 10.22108/jssr.2017.21646
رعنا پرورش; سید رضا موسوی حرمی; محمد خانه باد; علیرضا پیریایی; محمد حسین اصیلیان. "تأثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 33, 2, 1396, 65-82. doi: 10.22108/jssr.2017.21646
پرورش, رعنا, موسوی حرمی, سید رضا, خانه باد, محمد, پیریایی, علیرضا, اصیلیان, محمد حسین. (1396). 'تأثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 33(2), pp. 65-82. doi: 10.22108/jssr.2017.21646
پرورش, رعنا, موسوی حرمی, سید رضا, خانه باد, محمد, پیریایی, علیرضا, اصیلیان, محمد حسین. تأثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1396; 33(2): 65-82. doi: 10.22108/jssr.2017.21646


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب