. (1394). مدرنیته و پندار هویت. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(شماره 4 (15 پیاپی)), 46-53.
. "مدرنیته و پندار هویت". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5, شماره 4 (15 پیاپی), 1394, 46-53.
. (1394). 'مدرنیته و پندار هویت', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(شماره 4 (15 پیاپی)), pp. 46-53.
. مدرنیته و پندار هویت. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1394; 5(شماره 4 (15 پیاپی)): 46-53.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب