. (1394). گفتمان پست‌مدرنیسم؛ تاویل ناپایداری هویتی و انگاره های معنایی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(شماره 2 (13 پیاپی)), 150-160.
. "گفتمان پست‌مدرنیسم؛ تاویل ناپایداری هویتی و انگاره های معنایی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5, شماره 2 (13 پیاپی), 1394, 150-160.
. (1394). 'گفتمان پست‌مدرنیسم؛ تاویل ناپایداری هویتی و انگاره های معنایی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(شماره 2 (13 پیاپی)), pp. 150-160.
. گفتمان پست‌مدرنیسم؛ تاویل ناپایداری هویتی و انگاره های معنایی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1394; 5(شماره 2 (13 پیاپی)): 150-160.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب