. (1393). تجزیه و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ عمومی مطالعه موردی: شهر اراک. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(شماره 2 (10 پیاپی)), 142-162.
. "تجزیه و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ عمومی مطالعه موردی: شهر اراک". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4, شماره 2 (10 پیاپی), 1393, 142-162.
. (1393). 'تجزیه و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ عمومی مطالعه موردی: شهر اراک', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(شماره 2 (10 پیاپی)), pp. 142-162.
. تجزیه و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ عمومی مطالعه موردی: شهر اراک. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1393; 4(شماره 2 (10 پیاپی)): 142-162.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب