. (1393). دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(شماره 1 (9 پیاپی)), 109-132.
. "دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4, شماره 1 (9 پیاپی), 1393, 109-132.
. (1393). 'دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(شماره 1 (9 پیاپی)), pp. 109-132.
. دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1393; 4(شماره 1 (9 پیاپی)): 109-132.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب