. (1392). مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه انگاری در روابط بین الملل. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(شماره 3 (8 پیاپی)), 128-144.
. "مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه انگاری در روابط بین الملل". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3, شماره 3 (8 پیاپی), 1392, 128-144.
. (1392). 'مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه انگاری در روابط بین الملل', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(شماره 3 (8 پیاپی)), pp. 128-144.
. مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه انگاری در روابط بین الملل. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1392; 3(شماره 3 (8 پیاپی)): 128-144.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب