. (1392). مدرنیسم و ناسیونالیسم. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(شماره 2 (7 پیاپی)), 66-90.
. "مدرنیسم و ناسیونالیسم". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3, شماره 2 (7 پیاپی), 1392, 66-90.
. (1392). 'مدرنیسم و ناسیونالیسم', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(شماره 2 (7 پیاپی)), pp. 66-90.
. مدرنیسم و ناسیونالیسم. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1392; 3(شماره 2 (7 پیاپی)): 66-90.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب