باب المراد, غزال, امتیازی, گیتی. (1394). مطالعه‏ لایه‏ سطحی و پارا اسپورال ‏بادی ‏‏‏(‏‏‏MH14) ‏‏‏Bacillus thuringiensis Israelensis و پیش‏بینی پایدارسازی ‏‏‏(‏‏‏Cry4Ba) ‏‏‏با ایجاد جهش نقطه ‏ای بر اساس یافته‏ های بیوانفورماتیک. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(14), 153-166.
غزال باب المراد; گیتی امتیازی. "مطالعه‏ لایه‏ سطحی و پارا اسپورال ‏بادی ‏‏‏(‏‏‏MH14) ‏‏‏Bacillus thuringiensis Israelensis و پیش‏بینی پایدارسازی ‏‏‏(‏‏‏Cry4Ba) ‏‏‏با ایجاد جهش نقطه ‏ای بر اساس یافته‏ های بیوانفورماتیک". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4, 14, 1394, 153-166.
باب المراد, غزال, امتیازی, گیتی. (1394). 'مطالعه‏ لایه‏ سطحی و پارا اسپورال ‏بادی ‏‏‏(‏‏‏MH14) ‏‏‏Bacillus thuringiensis Israelensis و پیش‏بینی پایدارسازی ‏‏‏(‏‏‏Cry4Ba) ‏‏‏با ایجاد جهش نقطه ‏ای بر اساس یافته‏ های بیوانفورماتیک', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(14), pp. 153-166.
باب المراد, غزال, امتیازی, گیتی. مطالعه‏ لایه‏ سطحی و پارا اسپورال ‏بادی ‏‏‏(‏‏‏MH14) ‏‏‏Bacillus thuringiensis Israelensis و پیش‏بینی پایدارسازی ‏‏‏(‏‏‏Cry4Ba) ‏‏‏با ایجاد جهش نقطه ‏ای بر اساس یافته‏ های بیوانفورماتیک. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1394; 4(14): 153-166.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب