آقاکثیری, زهره, زمانی, بی‌بی عشرت. (1392). زمینه‌یابی ادراک تلفیق فناوری آموزشی در فعالیت های علمی-آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم و فنی– مهندسی دانشگاه اصفهان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(1), 105-128.
زهره آقاکثیری; بی‌بی عشرت زمانی. "زمینه‌یابی ادراک تلفیق فناوری آموزشی در فعالیت های علمی-آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم و فنی– مهندسی دانشگاه اصفهان". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8, 1, 1392, 105-128.
آقاکثیری, زهره, زمانی, بی‌بی عشرت. (1392). 'زمینه‌یابی ادراک تلفیق فناوری آموزشی در فعالیت های علمی-آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم و فنی– مهندسی دانشگاه اصفهان', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(1), pp. 105-128.
آقاکثیری, زهره, زمانی, بی‌بی عشرت. زمینه‌یابی ادراک تلفیق فناوری آموزشی در فعالیت های علمی-آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم و فنی– مهندسی دانشگاه اصفهان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1392; 8(1): 105-128.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب