بدری گرگری, رحیم, عباس زاده, محمد, نصیری, فاطمه, حسینی اصل, مریم, علیزاده اقدم, فیروزه. (1390). بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی محیط زیست). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 22(4), 19-34.
رحیم بدری گرگری; محمد عباس زاده; فاطمه نصیری; مریم حسینی اصل; فیروزه علیزاده اقدم. "بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی محیط زیست)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 22, 4, 1390, 19-34.
بدری گرگری, رحیم, عباس زاده, محمد, نصیری, فاطمه, حسینی اصل, مریم, علیزاده اقدم, فیروزه. (1390). 'بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی محیط زیست)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 22(4), pp. 19-34.
بدری گرگری, رحیم, عباس زاده, محمد, نصیری, فاطمه, حسینی اصل, مریم, علیزاده اقدم, فیروزه. بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی محیط زیست). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1390; 22(4): 19-34.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب