موسوی, میرنجف, قنبری, حکیمه, کاظمی زاد, شمس اله, هادیانی, زهره. (1393). تحلیلی بر علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر، مطالعه موردی: محله‌ی شادقلی‌خان شهر قم. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(114), 73-88.
میرنجف موسوی; حکیمه قنبری; شمس اله کاظمی زاد; زهره هادیانی. "تحلیلی بر علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر، مطالعه موردی: محله‌ی شادقلی‌خان شهر قم". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29, 114, 1393, 73-88.
موسوی, میرنجف, قنبری, حکیمه, کاظمی زاد, شمس اله, هادیانی, زهره. (1393). 'تحلیلی بر علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر، مطالعه موردی: محله‌ی شادقلی‌خان شهر قم', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 29(114), pp. 73-88.
موسوی, میرنجف, قنبری, حکیمه, کاظمی زاد, شمس اله, هادیانی, زهره. تحلیلی بر علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر، مطالعه موردی: محله‌ی شادقلی‌خان شهر قم. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1393; 29(114): 73-88.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب