حسینی, سید ذبیح‌اله, رحیمی‌نژاد رنجبر, محمدرضا, سعیدی, حجت‌اله, اسدی, مصطفی. (1392). مطالعه تاکسونومی زیرجنس Schedonorus (P. Beauv.) Peterm. از جنس Festuca L. در ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(16), 69-74.
سید ذبیح‌اله حسینی; محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر; حجت‌اله سعیدی; مصطفی اسدی. "مطالعه تاکسونومی زیرجنس Schedonorus (P. Beauv.) Peterm. از جنس Festuca L. در ایران". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5, 16, 1392, 69-74.
حسینی, سید ذبیح‌اله, رحیمی‌نژاد رنجبر, محمدرضا, سعیدی, حجت‌اله, اسدی, مصطفی. (1392). 'مطالعه تاکسونومی زیرجنس Schedonorus (P. Beauv.) Peterm. از جنس Festuca L. در ایران', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(16), pp. 69-74.
حسینی, سید ذبیح‌اله, رحیمی‌نژاد رنجبر, محمدرضا, سعیدی, حجت‌اله, اسدی, مصطفی. مطالعه تاکسونومی زیرجنس Schedonorus (P. Beauv.) Peterm. از جنس Festuca L. در ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1392; 5(16): 69-74.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب