اسماعیلی, آسیه, واعظی, جمیل, اجتهادی, حمید, فارسی, محمد, جوهرچی, محمدرضا. (1391). مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(12), 61-72.
آسیه اسماعیلی; جمیل واعظی; حمید اجتهادی; محمد فارسی; محمدرضا جوهرچی. "مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4, 12, 1391, 61-72.
اسماعیلی, آسیه, واعظی, جمیل, اجتهادی, حمید, فارسی, محمد, جوهرچی, محمدرضا. (1391). 'مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(12), pp. 61-72.
اسماعیلی, آسیه, واعظی, جمیل, اجتهادی, حمید, فارسی, محمد, جوهرچی, محمدرضا. مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1391; 4(12): 61-72.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب