کلوندی, رمضان, عطری, مرتضی, جمزاد, زیبا, صفی‌خانی, کیوان. (1391). بررسی تاکسونومیک گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(10), 63-76.
رمضان کلوندی; مرتضی عطری; زیبا جمزاد; کیوان صفی‌خانی. "بررسی تاکسونومیک گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4, 10, 1391, 63-76.
کلوندی, رمضان, عطری, مرتضی, جمزاد, زیبا, صفی‌خانی, کیوان. (1391). 'بررسی تاکسونومیک گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 4(10), pp. 63-76.
کلوندی, رمضان, عطری, مرتضی, جمزاد, زیبا, صفی‌خانی, کیوان. بررسی تاکسونومیک گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1391; 4(10): 63-76.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب