جلیلیان, نسترن, رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر, محمدرضا. (1390). بررسی کاریوتیپی گونه‌هایی از بخش Vicia متعلق به جنس L. Vicia از تیرهLindl. Fabaceaeدر ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(6), 17-24.
نسترن جلیلیان; محمدرضا رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر. "بررسی کاریوتیپی گونه‌هایی از بخش Vicia متعلق به جنس L. Vicia از تیرهLindl. Fabaceaeدر ایران". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3, 6, 1390, 17-24.
جلیلیان, نسترن, رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر, محمدرضا. (1390). 'بررسی کاریوتیپی گونه‌هایی از بخش Vicia متعلق به جنس L. Vicia از تیرهLindl. Fabaceaeدر ایران', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 3(6), pp. 17-24.
جلیلیان, نسترن, رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر, محمدرضا. بررسی کاریوتیپی گونه‌هایی از بخش Vicia متعلق به جنس L. Vicia از تیرهLindl. Fabaceaeدر ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1390; 3(6): 17-24.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب