جعفری, جلیل, محبوبی, اسداله, خانه باد, محمد, محبوبی, اسداله, میرمرقابی, احمد, موسوی حرمی, رضا, آورجانی, شهرام. (1393). چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 30(4), 1-20.
جلیل جعفری; اسداله محبوبی; محمد خانه باد; اسداله محبوبی; احمد میرمرقابی; رضا موسوی حرمی; شهرام آورجانی. "چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 30, 4, 1393, 1-20.
جعفری, جلیل, محبوبی, اسداله, خانه باد, محمد, محبوبی, اسداله, میرمرقابی, احمد, موسوی حرمی, رضا, آورجانی, شهرام. (1393). 'چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 30(4), pp. 1-20.
جعفری, جلیل, محبوبی, اسداله, خانه باد, محمد, محبوبی, اسداله, میرمرقابی, احمد, موسوی حرمی, رضا, آورجانی, شهرام. چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1393; 30(4): 1-20.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب