موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسداله, باوی, هدی, زند مقدم, حامد. (1393). چینه‏نگاری سکانسی نهشته‏های کربناته سازند درنجال ) کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 30(1), 23-38.
رضا موسوی حرمی; اسداله محبوبی; هدی باوی; حامد زند مقدم. "چینه‏نگاری سکانسی نهشته‏های کربناته سازند درنجال ) کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 30, 1, 1393, 23-38.
موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسداله, باوی, هدی, زند مقدم, حامد. (1393). 'چینه‏نگاری سکانسی نهشته‏های کربناته سازند درنجال ) کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 30(1), pp. 23-38.
موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسداله, باوی, هدی, زند مقدم, حامد. چینه‏نگاری سکانسی نهشته‏های کربناته سازند درنجال ) کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1393; 30(1): 23-38.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب